Fizykoterapia - Gimnastyka leczniczaAkupunktura i HomeosiniatriaPediatria

Fizykoterapia - Gimnastyka lecznicza

Nowoczesna fizykoterapia z wykorzystaniem lasera, ultradźwięków, krioterapia oraz leczenie prądem, masaż limfatyczny z użyciem rękawa

Akupunktura i Homeosiniatria

Akupunktura - Leczenie chorób czynnościowych (nerwice, depresje, migreny), Homeosiniatria - Metoda leczenia polegająca na podaniu leków homeopatycznych do punktów akupunkturowych

Pediatria

Pediatria